Частен съдебен изпълнител Мариян Петков

Кантората на ЧСИ Мариян Петков започва дейността си след първия конкурс за Частни Съдебни Изпълнители 2006г. с район на действие - Софийски Градски Съд. Екипът, който обслужва дейността на кантората се състои от помощник съдебни изпълнители, юрисконсулти, деловодители и призовкари. ЗЧСИ урежда организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители. В изпълнение на вменените задължения на частния съдебен изпълнител от ГПК и ЗЧСИ, в кантората на ЧСИ Мариян Петков са образувани изпълнителни дела за събиране на частни парични вземания, въводи, предаване на деца.